Shortcut Bikes

Shortcut Bikes är ett nystartat företag som tillhandahåller unika och riktigt läckra elcyklar. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logotyp & diverse profilmaterial

www.shortcut-bikes.se