Optcom

Optcom är ett företag baserat i Örebro som är verksamma i hela Mellansverige. De arbetar med installationer av fiber i villor. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logtyp.