Igors Brasserie

Västerås golfklubbs restaurang, drivs som ett gastro café. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logotyp. De hade ett önskemål & det var att det skulle vara med en fransk bulldog i den.