Byggreferensen

Byggreferensen är ett företag inom byggbranschen med säte i Stockholm. De tillhandahåller offerter & referenser på företag som verkar inom byggbranschen. Jag fick i uppdrag att ta fram en passande logotyp. 

www.byggreferensen.se