Montage Experterna

Montage Experterna

Montage Experterna är ett företag som monterar lagerinredning. Jag fick i uppdrag att ta fram en passande logotyp